Home Page > Aikido > Los Maestros de Aikido
Para imprimir versión papel de esta página
 
LOS MAESTROS DE AIKIDO  
Última actualización: 01/01/2018
 
Encontrará abajo una lista del Uchi-Deshi y alumnos directos de O Sensei, de 1921 hasta su muerte en abril de 1969. Se considera generalmente que hay 4 generaciones de Uchi-Deshi… pero con distintos repartos:
 
1921-1935: antes de la guerra chinojaponesa / 1936-1945: guerra chinojaponesa y 2.o guerra mundial / 1946-1955: la posguerra / 1956-1969: Aikikai Hombu Dojo
1921-1935: antes de la guerra / 1936-1942: Japón en guerra / 1943-1947: la jubilación a Iwama y la posguerra / 1948-1969: de el aikido a el Shobu Aiki
1925-1931: los principios del aiki-budo / 1931-1942: el Kobukan / 1942-1953: el período a Iwama / 1953-1969: el Aikikai Hombu Dojo
 
O Sensei UESHIBA Morihei - 14/12/1883 ( Tanabe - Japón ) - 26/04/1969 - 05.00 ( Ayabe - Japón )
2a Aiki Doshu UESHIBA Kisshomaru - 27/06/1921 ( Ayabe - Japón ) - 04/01/1999 - 17.30 ( Tokio - Japón )
3a Aiki Doshu UESHIBA Moriteru - 02/04/1951 ( Tokio - Japón ) - ...
Waka Sensei UESHIBA Mitsuteru - 1980 - ...
 
1921 - 1931 : Los principios del aiki-budo
 
 • INOUE Noriaki
 • 1902 ( Tanabe - Japón ) - ( 1921 - ... ) - 1994 ( Tokio - Japón )
  Uchi Deshi => Shinei Taido
 • TAKESHITA Isamu
 • 1869 - ( 1925 - ... ) - 1949
   
 • TOMIKI Kenji
 • 1900 ( Kakunodate - Japón ) - ( 1926 - ... ) - 1979
  Uchi Deshi => Aikido Kyogi
 • KAMADA Hisao
 • 1911 ( Suhara - Japón ) - ( 1929 - 1935 ) - 1986 ( Ueda - Japón )
  Uchi Deshi
 • IWATA Ikkusai
 • 1909 / 1911 ( Aichi - Japón ) - ( 1930 - ... ) - 1986 / 2003
  Uchi Deshi
 • MOCHIZUKI Minoru
 • 11/04/1907 ( Shizuoka - Japón ) - ( 1930 - ... ) - 30/05/2003 ( Aix-en-Provence - France )
  Uchi Deshi
 • MURASHIGE Aritoshi / Aritomo
 • 07/01/1895 ( Yamaguchi - Japón ) - ( 1931 - ... ) - 24/03/1964
   
  Pour revenir en haut de la page
  1931 - 1942 : El kobukan (el “dojo del infierno”)
   
 • FUNAHASHI Kaoru
 • 1913 - ( 1931 - ... ) - 1940
   
 • YUKAWA Tsutomu
 • 1911 - ( 1931 - ... ) - 1942
  Uchi Deshi
 • HASHIMOTO Masahiro
 • 1910 - ( 1931 - ... ) - ...
   
 • NAKAKURA Kiyoshi
 • 1910 ( Kagoshima - Japón ) - ( 1932 - 1937 ) - 2000
  Uchi Deshi
 • SHIODA Gozo
 • 09/09/1915 ( Tokio - Japón ) - ( 05/1932 - 1941 / 1952 - ... ) - 17/07/1994 ( Tokio - Japón )
  Uchi Deshi => Yoshinkan Aikido
 • YONEKAWA Shigemi
 • 1910 ( Oarai - Japón ) - ( 1932 / 1933 - ... ) - 2005
  Uchi Deshi
 • SUGINO Yoshio
 • 12/12/1904 ( Naruto - Japón ) - ( 1932 / 1934 - ... ) - 13/06/1998 ( Tokio - Japón )
   
 • SHIRATA Rinjiro
 • 1912 ( Oyamura - Japón ) - ( 1932 / 1933 - ... ) - 29/05/1993
  Uchi Deshi
 • KUNIGOSHI Takako
 • 1911 ( Takamatsu - Japón ) - ( 1933 - ... ) - 2000
   
 • AKAZAWA Zenzaburo
 • 1919 / 1920 ( Iwama - Japón ) - ( 04/1933 - 1937 ) - 2007
   
 • HISA Takuma
 • 1895 - ( 1934 - ... ) - 1980
   
 • TANAKA Bansen
 • 1912 - ( 1936 - ... ) - 1988
   
 • OKUMURA Shigenobu
 • 1922 - ( 1938 / 1939 - ... ) - 2008
   
 • TOHEI Koichi
 • 20/01/1920 ( Shitaya - Japón ) - ( 1939 - ... ) - 19/05/2011 ( Tokio - Japón)
  Uchi Deshi => Shin Shin Toitsu Aikido
 • HIRAI Minoru
 • 03/1903 - ( 1939 - ... ) - 1998
  => Korindo
 • TENRYU ( WAKUTA Saburo )
 • 1903 ( Hamamatsu - Japón ) - ( 04 - 06/1939 ) - 1989
  ( Sumotori )
 • KONISHI Yasuhiro
 • 1893 - ( 1939 - ... ) - 1983
   
 • OSAWA Kisaburo
 • 1911 - ( 1940 / 1941 - ... ) - 26/05/1991
  Uchi Deshi
 • NAKAZONO Mutsuro / Masahiro
 • 20/12/1918 ( Kagoshima - Japón ) - ( 1941 - ... ) - 1994
   
  Pour revenir en haut de la page
  1942 - 1953 : La retirada de O Sensei a Iwama ( Japón )
   
 • SUNADOMARI Kanshu
 • 1923 - ( 1942 - ... ) - 13/11/2010
  => Manseikan Aikido
 • ABE Tadashi
 • 1926 - ( 1942 - ... ) - 23/11/1984
   
 • ABBE Kenshiro
 • 1915 - ( 1945 - ... ) - 1985
   
 • SAITO Morihiro
 • 31/03/1928 ( Ibaraki - Japón ) - ( 07/1946 - 04/1969 ) - 13/05/2002 - 02.00 ( Iwama - Japón )
  Uchi Deshi => Iwama Ryu
 • KOBAYASHI Hirokazu
 • 14/02/1929 - ( 1946 - 1955 ) - 28/08/1998
  => Kokusaï Aïkido Kenshukaï Kobayashi Hirokazu Ha
 • ARIKAWA Sadateru
 • 20/01/1930 ( Tokio - Japón ) - ( 1948 - ... ) - 11/10/2003
   
 • ISOYAMA Hiroshi
 • ... - ( 1949 - ... ) - ...
   
 • TADA Hiroshi
 • 13/12/1929 ( Tokio - Japón ) - ( 04/03/1950 - 1964 ) - ...
   
 • YAMAGUCHI Seigo
 • 13/04/1924 ( Fukuoka - Japón ) - ( 1950 - ... ) - 24/01/1996 ( Tokio - Japón )
  Uchi Deshi
 • HIKITSUCHI Michio
 • 14/07/1923 ( Shingu - Japón ) - ( 1937 / 1951 - ... ) - 02/02/2004 - 15.45 ( Shingu - Japón )
  => Shingu Kumano Juku Dojo
 • NISHIO Shoji
 • 05/12/1927 ( Aomori - Japón ) - ( 1951 - ... ) - 15/03/2005 ( Tokio - Japón )
  => Aïki Toho Iaïdo
 • ABE Seiseki
 • 1915 - ( 1952 - ... ) - 19/05/2011
  Uchi Deshi
 • TAMURA Nobuyoshi
 • 02/03/1933 ( Osaka - Japón ) - ( 05/08/1952 - 1964 ) - 10/07/2010 - 19.00 ( Bras - France )
  Uchi Deshi
 • KAWAI Reishin
 • 1931 - ( 1952 / 1954 - ... ) - 2010
   
  Pour revenir en haut de la page
  1953 - 1969 : El Aikikai Hombu Dojo en Tokio ( Japón )
   
 • KUROIWA Yoshio
 • 1932 - ( 1954 - ... ) - 2010
  Uchi Deshi
 • MARUYAMA Koretoshi / Shuji
 • 05/10/1936 ( Nihonbashi - Japón ) - ( 1954 / 1959 - ... ) - ...
  Uchi Deshi => Aïkido Yuishinkaï
 • KATO Hiroshi
 • 1935 ( Tokio - Japón ) - ( 1954 - ... ) - 02/12/2012 - 10.30 ( Tokio - Japón )
   
 • SASAKI Masando
 • 1924 - ( 1954 - ... ) - 2013
   
 • NORO Masamichi
 • 21/01/1935 ( Aomori - Japón ) - ( 1955 - 1961 ) - 15/03/2013 - 12.42 ( Paris - France )
  => Ki no Michi
 • ASAI Katsuaki
 • 18/02/1942 ( Tokio - Japón ) - ( 1955 - 1965 ) - ...
   
 • KOBAYASHI Yasuo
 • 20/09/1936 ( Tokio - Japón ) - ( 1955 - 04/1969 ) - 1990
  Uchi Deshi
 • ANNO Motomichi
 • 1931 - ( 1954 - ... ) - ...

  => Kumanà Juku Dojo

 • André NOCQUET
 • 30/07/1914 ( Prahecq - France ) - ( 1955 - 1957 ) - 12/03/1999 ( Mele - France )
  Uchi Deshi
 • TSUDA Itsuo
 • 03/05/1914 ( Busan - Corée ) - ( 1955 - 1960 ) - 10/03/1984 ( Paris - France )
  => École de la respiration
 • YAMADA Yoshimitsu
 • 17/02/1938 ( Tokio - Japón ) - ( 1955 - 1966 ) - ...
  Uchi Deshi
 • TOHEI Akira
 • 1929 / 1930 - ( 1956 - ... ) - 02/07/1999
  Uchi Deshi
 • FUJITA Masatake
 • 1937 - ( 1956 - ... ) - 2014
   
 • SUGANO Seiichi
 • 17/12/1939 - ( 1959 - 1965 ) - 30/08/2010 - 02.00 (New York - USA)
  Uchi Deshi
 • CHIBA Kazuo (T.K.)
 • 05/02/1940 ( Tokio - Japón ) - ( 1958 - 1965 ) - 05/06/2015 (San Diego - Californie - USA)
  Uchi Deshi
 • KURITA Yukata
 • 1940 - ( 1957 / 1958 / 1959 - ... ) - ...
   
 • WATANABE Nobuyuki
 • 1930 - ( 1958 - ... ) - ...
   
 • KANAI Mitsunari
 • 1939 - ( 1959 - ... ) - 28/03/2004 ( Toronto - Canada )
  Uchi Deshi
 • SAOTOME Mitsugi
 • 07/03/1937 - ( 1955 / 1959 - 04/1969 ) - ...
  Uchi Deshi
 • IMAIZUMI Shizuo
 • 1938 - ( 1959 - ... ) - ...
   
 • KITAURA Yasunari
 • 1937 - ( 1959 - ... ) - ...
   
 • MARUYAMA Koretoshi
 • 05/10/1936 ( Tokio - Japan ) - ( 1959 - ... ) - ...
  Uchi Deshi
 • MARUYAMA Shuji
 • 1940 - ( 1959 - ... ) - ...
  Uchi Deshi => Kokikaï
 • MOCHIZUKI Hiroo
 • 21/03/1936 ( Shizuoka - Japón ) - ( ... - ... ) - ...
  => Yoseikan Budo
 • ICHIHASHI Norihiko
 • 1940 - ( 1960 - ... ) - 2001
   
 • Terry DOBSON
 • 1938 - ( 1960 - ... ) - 1982 / 1992
  Uchi Deshi
 • Kenneth COTTIER
 • ... - ( 1960 - ... ) - ...
   
 • KURITA Minoru
 • ... - ( 1960 - ... ) - ...
   
 • Roy SUENAKA
 • 1940 - ( 1961 - ... ) - ...
  => Wadokai Aïkido
 • TOMITA Takeji
 • 03/02/1942 ( Hamamatsu - Japón) - ( 1960 / 1961 - 1967 ) - ...
  Uchi Deshi
 • MASUDA Seijuro
 • 1936 - ( 1962 - ... ) - ...
   
 • Robert NADEAU
 • 1937 - ( 1962 - ... ) - ...
   
 • SHIMIZU Kenji
 • 1940 ( Fukuoka - Japón ) - ( 1963 - ... ) - ...
  Uchi Deshi => Aïkido Tendoryu
 • ENDO Seishiro
 • 1942 ( Tokio - Japón ) - ( 1964 - ... ) - ...
   
 • SUGANUMA Morito / Momoru
 • 1942 - ( 1964 - ... ) - 2001
  Uchi Deshi
 • Henry KONO
 • 1928 - ( 1964 - 1968 ) - ...
   
 • Robert FRAGER
 • 1940 - ( 1964 - ... ) - ...
   
 • Jean-Gabriel GRESLE
 • 1932 - ( 04/1965 - 02/1969 ) - ...
  => Ecole d'Aïkido de la Marsange
 • TOYODA Fumio
 • 08/11/1947 - ( 1965 - ... ) - ...
   
 • ISHIMOTO Tomio
 • 1941 - ( 1965 - ... ) - ...
  => Kumano Juku Dojo
 • Alan RUDDOCK
 • 1944 - ( 1966 - ... ) - 2012
   
 • Witt BILL
 • 1938 - ( 1967 - ... ) - ...
   
 • HOMMA Gaku
 • 1950 - ( 1967 - ... ) - ...
  Uchi Deshi => Nippon Kan
 • SUGA Toshiro
 • 22/08/1950 ( Tokio - Japón ) - ( 16/02/1968 - 04/1969 ) - ...
   
 • SHIZUO Imaizumi
 • 1938 - ( ... - ... ) - ...
   
 • SUNADOMARI Fukiko
 • ... - ( ... - ... ) - ...
   
 • TAMURA Iwao
 • ... - ( ... - ... ) - ...
   
 • IIMURA Ikuo
 • ... - ( ... - ... ) - ...
   
  Pour revenir en haut de la page
   
  ©ARZ - Academia Ritsu Zen - Montreuil - Francia - 2000-2018 - Todos derechos reservados - http://www.arz.asso.fr